16:51
У Польщі вийшла книжка Ігоря Павлюка12 липня у Польщі вийшла друком книга лірики Ігоря Павлюка польською мовою:

 

Ihor Pawluk

MĘSKIE WRÓŻBY

(Ігор Павлюк.

ЧОЛОВІЧЕ ВОРОЖІННЯ)

 

Przekład na język polski i przedmowa Tadeusza Karabowicza

(переклад і передмова «Wiersze Ihora Pawluka Męskie wróżby

 jako próba ukazania twórczości

współczesnego poety ukraińskiego» Тадея Карабовича)

 

Художнє оформлення здійснив відомий польський поет і художник

Збигнев Кресоватий (Zbigniew Kresowaty)

 

 

WYDAWNICTWO «EPISTEME», LUBLIN, 2013. – 64 s.


Ihor Pawluk

Męskie wróżby

 

Przekład na język polski Tadeusz Karabowicz

 

Wydawnictwo Episteme

 

Lublin 2013

 

Tytuł oryginału ukraińskiego

«Чоловіче ворожіння»

 

© Copyright for the Polish translation by Tadeusz Karabowicz, 2013

 

ISBN  978-83-62495-30-6

 

Redakcja

Halina Kosienkowska

 

obraz na okładce

Zbigniew Ikona Kresowaty

 

fotografia

Ołesia Pawluk

 

Projekt okładki

Rafał Rola / Studio Format / studioformat.pl

 

projekt typograficzny, skład

Tomasz Smołka / Studio Format / studioformat.pl

 

wydawnictwo

Episteme / wydawnictwoepisteme.pl

 

P r i n t e d  i n  P o l a n d

 

WIERSZE IHORA PAWLUKA MĘSKIE WRÓŻBY

 JAKO PRÓBA UKAZANIA TWÓRCZOŚCI

WSPÓŁCZESNEGO POETY UKRAIŃSKIEGO

 

 Tom wierszy Ihora Pawluka Męskie wróżby to próba ukazania

 polskiemu czytelnikowi interesującej poezji współczesnego

 twórcy  ukraińskiego.Ihor Pawlukurodziłsię 1  stycz-

 nia 1967 w Użowej na Wołyniu. Jako poeta i pisarz zajmuje

 się także pracą naukową, jest doktorem nauk humanistycz-

 nych w zakresie komunikacji społecznej. Obecnie mieszka

 we Lwowie. Był wychowywany przez dziadków  –  wysied-

 leńców z Chełmszczyzny, ponieważ matka zmarła dziesięć

 dni po jego narodzinach.

Poeta z wyróżnieniem ukończył szkołę średnią w Dorosy-

 nie na Wołyniu. Studiował w Wyższej Inżynieryjno-Budow-

 lanej Akademii Wojskowej w Leningradzie, którą porzucił na

 drugim roku, kiedy zaczął pisać wiersze. Rezygnacja z nauki

 na tej uczelni pociągnęła za sobą konieczność odbycia uciąż-

 liwej służby wojskowej w odległych rejonach Syberii, w taj-

 dze zabajkalskiej, gdzie pracował wraz z więźniami przy

 budowie dróg.

Po odbyciu służby wojskowej Ihor Pawluk powrócił

 w rodzinne strony. W latach 1986–1987 był redaktorem

 gazety w Kiwercach na Wołyniu. W roku 1987 rozpoczął

 studia dziennikarskie na Uniwersytecie im. Iwana Franki we

 Lwowie, które ukończył z wyróżnieniem w roku 1992. W roku

 1991 był uczestnikiem wydarzeń prowadzących do ogłosze-

 nia niezależności państwowej przez Ukrainę, co zaważyło

 w znacznym stopniu na jego dalszej drodze literackiej. Brał

 aktywny udział w życiu literackim Wołynia, nawiązując

 liczne przyjaźnie z poetami i pisarzami z Łucka.

Po ukończeniu studiów poeta pracował w czasopismach

 o charakterze religijnym, prowadził również audycje radiowe.

W latach 1993–2004 był pracownikiem naukowym w Cen-

 trum Badań Czasopism Biblioteki Naukowej we Lwowie.

 Prowadził także wykłady na Uniwersytecie im. Iwana Franki

 we Lwowie, był również starszym pracownikiem naukowym

 w Instytucie Frankoznawstwa tejże uczelni oraz wykładał

 w Akademii Ostrogskiej w Ostrogu na Wołyniu.

Obecnie poeta jest pracownikiem naukowym Sekcji

 Literatury Ukraińskiej XX wieku w Instytucie Literatury im.

 Tarasa Szewczenki Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie,

 a także profesorem Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie.

 Jest również członkiem zespołów redakcyjnych czasopism

 poświęconych literaturze i sztuce: „Teren”, „Zołota Pektoral”,

„Dzwin”, „Ukrajinśka literaturna hazeta”.

Jednym z elementów istnienia młodej literatury ukraiń-

 skiej i środowiska literackiego na Ukrainie po 1991 roku były

 festiwale literackie: Zachid, ArtPołe, Pidkamiń, OstaNNia

 barykada (Ostatnia Barykada), „Deń Nezależnosti z Mach-

 nom” (Dzień Niepodległości z Machną), Kyjiwśka barykada

 (Kijowska Barykada), Barykada na Tuzli, Charkiwśka bary-

 kada (Charkowska Barykada) oraz Forum Wydawców we

 Lwowie, w ramach którego odbywał się również Lwowski

 Międzynarodowy Festiwal Literacki. Ihor Pawluk uczestni-

 czył w tym ruchu jako poeta, bywał na wielu przywołanych

 wyżej międzynarodowych festiwalach literackich, brał udział

 w prestiżowych spotkaniach poetyckich. Reprezentował

 pisarzy ukraińskich na podobnych spotkaniach literackich

 w Estonii, Gruzji, Rosji, na Białorusi, w Polsce, Turcji, Irlandii

 oraz w USA . Ruch festiwalowy odgrywał niezwykle ważną

 rolę w życiu kulturalnym Ukrainy, ponieważ to właśnie on

stanowił odpowiedź na pytanie społeczeństwa o stan lite-

ratury współczesnej. Zapewne odpowiedzi tej poszukiwał

również Ihor Pawluk, bardzo zaangażowany w koncepcję

zmiany postawy literackiej po odzyskaniu przez Ukrainę

niezależności państwowej.

  Twórczość poetycka Ihora Pawluka jest mocno osadzona

we współczesnej literaturze ukraińskiej. Postmodernizm,

który zapanował po 1991  roku w  literaturze ukraińskiej,

widziany z perspektywy pożegnania z imperium, także odcis-

nął piętno na twórczości literackiej poety. Ihor Pawluk jako

poeta zajmuje niepodważalne miejsce w literaturze ukraiń-

skiej, głównie dzięki wołyńskiemu kontekstowi twórczości,

niezmiernie ciekawemu i ważnemu z perspektywy oglądu

tematycznego. Twórczość poety ma bowiem wiele wątków

i etapów, między innymi etap społecznikowski, wyrażający

się przekonaniem o  obowiązku dźwigania narodowego

ciężaru, obecnym w twórczości poety jeszcze w  latach

dziewięćdziesiątych.

  Dziś poeta jako wolny człowiek zajmuje się przede wszyst-

kim wiwisekcją własnej egzystencji. W sposobie jej przed-

stawiania codzienność miesza się z liryzmem, a chłodna

ocena rzeczywistości z przebywaniem w świecie marzeń.

Owa poetyzacja świata, stanowiąca nowość w liryce Ihora

Pawluka, bynajmniej nie ma wiele wspólnego z estetyzmem.

Poetę interesują przede wszystkim zagadnienia związane

z tradycją literatury ukraińskiej, z jej dynamiczną na ogół

historią, z nadzwyczajną świadomością języka poetyckiego,

oscylującego wokół tematów osobistych.

 

Tadeusz Karabowicz


Прикріплення: Картинка 1
Переглядів: 842 | Додав: Автор | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: